Analiza chromatograficzna (wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC)

Analiza oznaczeń ilościowych substancji chemicznych w tym małocząsteczkowych leków oraz opracowanie metody badawczej i jej weryfikacja. Podstawowe parametry urządzenia do przeprowadzenia badań:

  • detektor fotodiodowy (PDA) o zakresie długości fali 190 – 790 nm,
  • termostat modułu rozdzielania – zakres termostatowania 25 °C – 90 °C,
  • automatyczny podajnik – z układem Peltier’a pracujący w zakresie temperatur
    4 °C – 40 °C,
  • pompa gradientowa, czteroskładnikowa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia, zakres przepływu od 0,01 do 10,0 ml/min.

Słowa kluczowe: chromatografia cieczowa, chromatografia kolumnowa, analiza ilościowa, HPLC

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content