Analiza wielkości cząstek / potencjału zeta (ruchliwości elektroforetycznej)

Posiadamy sprzęt Zetasizer Nano ZS (Malvern) – wielofunkcyjny analizator wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, przeznaczony do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz filmów (potencjał zeta powierzchni). Oferujemy:

  • pomiar średnicy hydrodynamicznej/masy cząsteczkowej drobin w roztworach (makrocząsteczki, nanocząstki, mikrocząstki) techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS) w zakresie 1 nm – 5 µm
  • badania stabilności koloidalnej, dyspersji; analizę procesów agregacji w trybie detekcji wielokątowej
  • pomiar ładunku powierzchniowego (zeta) dyspersji (również w próbkach stężonych do 40% v/v) i makroskopowych płaskich filmów o wymiarach około 4 x 5 mm (polimery, mat. Kompozytowe, itp.)

Badania są możliwe do zrealizowania w roztworach wodnych oraz rozpuszczalnikach organicznych, w próbkach od objętości 50 µL (średnica hydrodynamiczna) lub 800 µL (potencjał zeta) w zakresie temperatur od 0 do 90C. Istnieje możliwość zapewnienia akcesoriów zużywalnych do pomiaru i przygotowania próbki (filtry strzykawkowe, kuwety jednorazowe, celki i stoliki do pomiaru potencjału zeta). W przypadku próbek wrażliwych istnieje możliwość ich przygotowania na miejscu, bezpośrednio przed pomiarem (dostępne m. in. szybkie wirówki, worteksy, łaźnia ultradźwiękowa).

Słowa kluczowe: DLS, mikroemulsje, nanocząstki, nanomateriały, nanożele, liposomy, średnica hydrodynamiczna, potencjał zeta

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content