Analizy genomiczne i proteomiczne

W ramach prowadzonych przez nas badań genomicznych i proteomicznych oferujemy:

  • analizę danych z sekwencjonowania nowej generacji (m.in. RNA-seq, DNA-seq, Hi-C, NanoGAM, analiza metagenomów),
  • przewidywanie struktury i funkcji białek z wykorzystaniem analizy bioinformatycznej (m.in. wpływ mutacji na strukturę białek),
  • przewidywanie interakcji między białkami i małocząsteczkowymi partnerami (m.in. dokowanie molekularne, symulacje dynamiki molekularnej).

Słowa kluczowe: NGS, ONT, RNAseq, DNAseq, dokowanie molekularne, Hi-C, GAM, metagenomika.

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content