Badanie cytotoksyczności związków biologicznie czynnych i leków

Oferujemy usługi z zakresu:

  • analizy cytotoksyczności (IC50) związków, leków oraz ich nowych form z wykorzystaniem hodowli komórek tj. prawidłowych i nowotworowych (piersi, jajnika, płuc, skóry, komórek naczyniowych),
  • analizy cytotoksyczności z zastosowaniem testów : MTT, test XTT, test AlamarBlue, test LDH,
  • zastosowania cytometrii przepływowej do ilościowych pomiarów żywotności komórek (analiza cyklu komórkowego, typu śmierci komórkowej).

Słowa kluczowe: cytotoksyczność, związki biologicznie czynne, testy toksyczności, cytometria przepływowa

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content