Badanie biozgodności, biokompatybilności oraz cytotoksyczności wyrobów medycznych i biomateriałów (w tym nanomateriałów)

Analiza metabolizmu komórek, analiza żywotności i proliferacji komórek, badanie cytotoksyczności i biozgodności biomateriałów i wyrobów medycznych. Badania z wykorzystaniem komórek prawidłowych i nowotworowych (piersi, jajnika, płuc, skóry, komórek naczyniowych, kostnych) oraz komórek pierwotnych (w tym macierzystych).
W ramach usługi wykonujemy:

  • analizy z zastosowaniem takich testów jak test MTT, różnicowe barwienia fluorescencyjne CAM/PI, test XTT, test AlamarBlue, test LDH,
  • testy immunoenzymatyczne do wykrywania określonych białek, wykrywanie obecności białek w materiale badanym za pomocą testów kolorymetrycznych (testy BCA, Lowry’ego i inne),
  • zastosowanie cytometrii przepływowej do ilościowych pomiarów żywotności komórek, oznaczania poziomu ekspresji białek,
  • oznaczenie zmian w ekspresji wybranych genów z wykorzystaniem techniki RT-PCR w materiale wyizolowanym z komórek hodowanych na badanych materiałach
    (np. matach nanowłóknistych, membranach naturalnych i syntetycznych, hydrożelach, skafoldach) oraz w mikrosystemach przepływowych.

Słowa kluczowe: cytotoksyczność, biokompatybilność, biomateriały, testy żywotności, cytometria przepływowa, RT-PCR

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content