Kompleksowe prototypowanie mikrourządzeń do hodowli komórkowej oraz analiz komórkowych

W ramach usługi prototypowania przewidujemy następujące możliwości:

  • projektowanie geometrii mikrostruktur w programach CAD (AutoCAD, Solidworks, Fusion),
  • komputerowe symulacje warunków hodowlanych w zaprojektowanych mikrostrukturach (Ansys, Solidworks),
  • prototypowanie mikrostruktur (50 µm – 200 µm) z wykorzystaniem metod fotolitograficznych (światłoczułe filmy kapilarne),
  • łączenie cienkich warstw materiałów polimerowych (PDMS, PMMA, PC, PET) i szklanych z wykorzystaniem systemu plazmowego lub metod alternatywnych (biokleje, taśmy),
  • wytwarzanie zamkniętych mikrostruktur oraz gotowych do użycia mikrosystemów metodą druku 3D (na bazie biokompatybilnych żywic polimerowych).

Słowa kluczowe: projektowanie mikrostruktur, prototypowanie mikrostruktur, fotolitografia, druk 3D

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content