Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej częścią linii pilotażowej w European Chips Act

24 kwietnia 2024

Chips JU (Chips Joint Undertaking) zakończyło ewaluację projektów na linie pilotażowe w ramach European Chips Act.  CEZAMAT PW będzie częścią jednej z czterech europejskich linii pilotażowych w zakresie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych.

Projekt FAMES – FD-SOI Pilot Line for Applications with embedded non-volatile Memories, RF, 3D integration and PMIC, to ensure European Sovereignty ma na celu uruchomienie linii pilotażowej oraz opracowywanie i rozwój technologii FD-SOI 10 nm i 7 nm. Technologia ta jako jedyna powstała w całości w Unii Europejskiej i z tego względu jest strategiczna dla rozwoju technologii półprzewodnikowych w Europie.

Projekt FAMES będzie realizowany w konsorcjum, w którego skład wejdą wiodące europejskie jednostki badawcze i naukowe: CEA-Leti (lider konsorcjum), Imec, Instytut Fraunhofera, Tyndall National Institute, VTT Technical Research Centre, CEZAMAT PW, Université Catholique de Louvain, Silicon Austria Lab, INP Grenoble, SiNaNo oraz University of Granada.

– Fakt zaproszenia CEZAMAT Politechniki Warszawskiej do współpracy, w tak elitarnym gronie, nad doskonaleniem technologii FD-SOI, która została uznana za najbardziej obiecującą europejską technologię i włączona w największy projekt w historii Komisji Europejskiej (European Chips Act) świadczy o międzynarodowym uznaniu kompetencji i pozycji, jaką udało się wypracować w przeciągu kilku lat działalności CEZAMAT PW – komentuje prof. Romuald Beck, Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej będzie zaangażowane w prace związane z projektowaniem układów scalonych, technologią pamięci półprzewodnikowych oraz demonstracją ich potencjału w zakresie AI i bezpieczeństwa układów scalonych. Prace będą dotyczyć m. in. projektowania układów scalonych i testowania modułów PDK w celu dostarczenia narzędzi niezbędnych do projektowania i optymalizacji projektu układów scalonych i technologii.

– Projekt FAMES jest doskonałą okazją, aby wykorzystać możliwości laboratoriów CEZAMAT PW – opowiada dr Piotr Wiśniewski, kierownik Działu Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych SEMINSYS – Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce o tak zaawansowanych możliwościach badawczych. Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę zarówno w procesach związanych z projektowaniem, jak również mamy ogromne doświadczenie w zakresie wytwarzania struktur i przyrządów półprzewodnikowych, które mają potencjał aplikacyjny.

Ponadto zespoły z Politechniki Warszawskiej będą zaangażowane w prace związane z opracowaniem technologii i testowaniem nieulotnych pamięci półprzewodnikowych typu OxRAM (ang. Oxide-based Resistive RAM). Opracowane przyrządy pamięciowe zostaną wykorzystane w zaprojektowanych i wytworzonych  testowych układach nowej generacji na potrzeby AI oraz bezpieczeństwa sprzętowego układów scalonych.

Projekt FAMES jest unikatową okazją do zaangażowania się w rozwój technologii półprzewodnikowych w Europie oraz zwiększenia wiedzy i kompetencji niedostępnych dotychczas w Polsce, a także rozwinięcia i umocnienia współpracy międzynarodowej z kluczowymi jednostkami badawczymi w dziedzinie półprzewodników w Europie.

 

W laboratorium Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW wykonywane są procesy chemiczne niezbędne do produkcji półprzewodników

 

Skip to content