Coventry University dołączyło do Klastra Nowych Technologii Medycznych – NTMed

2 lutego 2023

1 lutego 2023 r. odbyło się podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Politechniką Warszawską (Koordynatorem Klastra) a Coventry University Higher Education Corporation w ramach Klastra NTMed – Klaster Nowych Technologii Medycznych.

Delegacja z Coventry University odwiedziła Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW. W spotkaniu ze strony Coventry University uczestniczyli  prorektorzy: prof. Richard Dashwood – Deputy Vice Chancellor oraz prof. John Dishman – Pro Vice Chancellor, a także prof. Elena Gaura – Institute Director Computational Science, prof. Deborah Lycett – Institute Director Intelligent Healthcare, prof. Rohit Bhagat – Centre Director E-Mobility and Clean Growth, Sally Puzey – Director of Research Services, Gregg Jones – Director of Brussels Office, Vaughan Shilton – International cooperation i Karolina Pokorska – Coventry University Wroclaw.

Gości przyjęli  Mariusz Wielec – Dyrektor CEZAMAT, prof. Elżbieta Malinowska – Zastępca Dyrektora CEZAMAT, Aleksandra Mościcka – Zastępca Dyrektora CEZAMAT, prof. Zbigniew Brzózka – Przewodniczący Rady Programowej CEZAMAT, przedstawiciele wszystkich działów naukowych CEZAMAT, przedstawiciel Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW – prof. Dariusz Plewczyński oraz przedstawiciel Wydziału Chemicznego PW – prof. Marek Marcinek.

W ramach wizyty została zawarta umowa, dzięki której Coventry University dołączyło do członków Klastra NTMed – Klaster Nowych Technologii Medycznych, a podpisy uroczyście zostały złożone przez Prorektora prof. Johna Dishmana oraz Dyrektora Mariusza Wielca. Partnerzy połączą swoje siły przy inicjacji oraz realizacji wspólnych działań ukierunkowanych na innowacyjność sektora wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przedstawiciele Coventry University zostali oprowadzeni po laboratoriach CEZAMAT i zapoznali się z projektami i technologiami rozwijanymi na Politechnice Warszawskiej, następnie w formie warsztatów podjęli indywidualną dyskusję z zespołami naukowymi z Politechniki Warszawskiej nad wspólnymi obszarami badawczymi.

 

 

Skip to content