Dr inż. Magdalena Flont laureatką programu Mobility PW

13 grudnia 2022

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów oraz pracowników naukowych PW.

Dr inż. Magdalena Flont z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej została laureatką programu Mobility PW.

Dofinansowanie pozwoli na na odbycie trzymiesięcznego stażu zagranicznego na Politechnice Federalnej w Lozannie (EPFL, Szwajcaria). EPFL jest jednym z najważniejszych europejskich ośrodków naukowych, w którym prowadzone są badania na najwyższym światowym poziomie w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami, inżynierią i nauką o życiu.

W ramach stażu naukowego prowadzone będą badania nad opracowywaniem nowoczesnych mikrosystemów do badań komórkowych i toksykologicznych opartych na wykorzystaniu pomiarów impedancji elektrycznej oraz dielektrycznych właściwości komórek.

 

Źródło: https://www.csz.pw.edu.pl/Mobility-PW

Skip to content