Grant badawczy OPUS 22

8 czerwca 2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Projekt dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. uczelni z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT „Funkcja komórek tucznych w kontroli wrodzonej odporności immunologicznej przeciwko Candida” został skierowany do finansowania.

Projekt jest kontynuacją nowatorskich rozwiązań terapeutycznych, koncentrujących się na interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny grzybiczej z ludzkimi mastocytami – sensorami wrodzonej i efektorami nabytej odporności.  – Naszym celem jest wstępna ocena bezpieczeństwa i efektywności potencjalnego immunoterapeutyku. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i Graz podejmiemy badania przedkliniczne z udziałem humanizowanych organizmów zwierzęcych – opowiada dr hab. Monika Staniszewska, prof. uczelni.

W konkursie OPUS 22 o finansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach konkursu skierowano do finansowania 6 projektów z Politechniki Warszawskiej.

W rozstrzygniętych konkursach OPUS 22 i SONATA 17 złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

 

Streszczenie projektu „Funkcja komórek tucznych w kontroli wrodzonej odporności immunologicznej przeciwko Candida”

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/

Skip to content