Monografia pod redakcją naszych naukowców

2 lutego 2022

„Sensory chemiczne i biosensory” to tytuł monografii pod redakcją prof. Zbigniewa Brzózki, prof. Elżbiety Malinowskiej i prof. Wojciecha Wróblewskiego.

W monografii przedstawiono różnorodne zagadnienia dotyczące sensorów chemicznych i biosensorów – nowoczesnych urządzeń analitycznych, które często z powodzeniem zastępują skomplikowane instrumenty pomiarowe stosowane rutynowo w analizie chemicznej i bioanalityce. Autorami wielu rozdziałów monografii są pracownicy naukowo-badawczy z Katedry Biotechnologii Medycznej Wydziału Chemicznego PW oraz CEZAMAT.

 

Postęp w dziedzinie nowoczesnych systemów metrologii chemicznej stymulowany jest przede wszystkim świadomością nowych zagrożeń w otoczeniu człowieka, jak i rozszerzaniem spektrum potrzeb kontroli analitycznej. Wyniki analiz chemicznych, istotnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia, otrzymywane są dzisiaj przy zastosowaniu technik chromatograficznych, spektroskopowych i elektrochemicznych.

 

Publikacja „Sensory chemiczne i biosensory” omawia podstawowe cechy, zalety i ograniczenia sensorów chemicznych i biosensorów oraz ich praktycznych zastosowań w klinicznej i procesowej kontroli analitycznej, w diagnostyce medycznej, w systemach kontroli bezpieczeństwa oraz w analizie środowiskowej. Przybliża zagadnienia związane z podstawami działania sensorów i biosensorów, materiałami i technologiami wykorzystywanymi do ich produkcji, a także zastosowaniem sensorów w praktyce. Pokazuje rozwój sensorów chemicznych i biosensorów indukowany pojawianiem się nowych materiałów i technologii oraz zapotrzebowaniem tego typu urządzenia zarówno analityce klinicznej, jak i przemysłowej.

Pobierz spis treści

 

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/Sensory-chemiczne-i-biosensory,923681106,p.html

Skip to content