MoU pomiędzy Politechniką Warszawską a Hyundai Rotem

25 maja 2024

17 maja 2024 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW gościliśmy delegację przedstawicieli Hyundai Rotem.

W imieniu Politechniki Warszawskiej delegację powitał prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju. Uczelnię reprezentowali również: Mariusz Wielec – dyrektor CEZAMAT PW, Aleksandra Mościcka-Studzińska – zastępca dyrektora CEZAMAT PW, Justyna Choińska-Jackiewicz – kierująca pracami zespołu brokerów w Centrum Innowacji PW, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. dr hab. inż. Maciej Sypek, prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek.

Wśród reprezentacji Hyundai Rotem obecni byli: Senior Vice President Jeong Yeob Lee, Senior Vice President Euiseong Lee, Vice President Junmo Seo, Senior Manager Dowha Kim, Senior Manager Sungho Kim, Senior Manager Han Soo Lee, Senior Manager Gunhyung Lee, Chanwoo Bin oraz Krzysztof Merzel.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zaprezentowali potencjał badawczy uczelni, opowiedzieli o możliwościach współpracy międzynarodowej oraz przedstawili ofertę R&D.

MoU podpisany podczas spotkania tworzy ramy dla współpracy między obiema stronami w zakresie rozwoju nowych technologii oraz ich wykorzystania, m.in w zakresie obronności.

 

Skip to content