Nowa publikacja pracowników CEZAMAT

5 sierpnia 2022

Dr hab. Monika Staniszewska, prof. PW oraz mgr inż. Karina Rosołoniec z Działu Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki są współautorkami publikacji „The Composites of Polyamide 12 and Metal Oxides with High Antimicrobial Activity”.

Rosnący udział przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych w codziennym życiu skłonił zespół naukowców do opracowania materiałów polimerowych, które wykazywałyby właściwości biobójcze. W niniejszej pracy skupiono się na właściwościach termoplastycznego kompozytu Polyamide 12 zmieszanego z nanocząsteczkami tlenków cynku, miedzi i tytanu. Najwyższy stopień redukcji Escherichia coli (87 %), Candida albicans (53 %) i Herpes simplex 1 (90 %) został uzyskany dzięki najmniejszemu kątowi zwilżania na materiale składającym się wagowo w 4% z wymienionych powyżej tlenków metali.

Publikacja powstała w ramach projektu NCBiR POIR.01.01.00-1246/20/ w konkursie 5/1.1.1./2020 Projekty B+R przedsiębiorstw/ Szybka ścieżka – Koronawirusy, Tytuł projektu: Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochronnych.

Latko-Durałek, P.; Misiak, M.; Staniszewska, M.; Rosłoniec, K.; Grodzik, M.; Socha, R.P.; Krzan, M.; Bażanów, B.; Pogorzelska, A.; Boczkowska, A., The Composites of Polyamide 12 and Metal Oxides with High Antimicrobial Activity. Polymers 2022, 14, 3025.

Więcej szczegółów: https://doi.org/10.3390/polym14153025

Skip to content