dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek

Adiunkt badawczy

Biografia

Specjalistka od produkcji białek rekombinowanych w prokariotycznych systemach ekspresyjnych. W 2003 roku ukończyła studia biotechnologiczne na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera o specjalności biotechnologia przemysłowa. W 2017 roku obroniła dysertację doktorską w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 2003 r. pracownik Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, a od 2020 pracownik CEZAMAT Politechnik Warszawskiej na stanowisku adiunkta. Współautor 4 patentów międzynarodowych oraz 7 publikacji i o zasięgu międzynarodowym i ponad 30 doniesień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Posiada 30 zgłoszeń do Banku Genów. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych dotyczących uzyskiwania nowych form białek aktywnych biologicznie, konstrukcji wektorów ekspresyjnych, izolacji i oczyszczania rekombinowanych białek oraz hodowli białek w bioreaktorach na skalę laboratoryjną oraz ćwierć-techniczną.

Założycielka i prezes start up’u biotechnologicznego Science4Beauty Sp. z o.o.

Obszary badań

 • konstrukcje genów kodujących peptydy i białka
 • konstrukcje białek fuzyjnych i układów ko-ekspresyjnych
 • uzyskiwanie ekspresji genów kodujących białka w systemie prokariotycznym
 • hodowle szczepów bakteryjnych produkujących rekombinowane białka, hodowle na skalę laboratoryjną
 • opracowanie metod izolacji i oczyszczania rekombinowanych białek

Wybrane publikacje

 • Wawrzyniak P., Sobolewska- Ruta A., Lukasiewicz N., Kabaj P., Kierył P., Baran P., Bierczyńska-Krzysik A., Maurkiewicz-Pisarek A., Plucienniczak A. and Bartosik D, ,,Molecular dissection of the replication system of plasmid pIGRK encoding two in-frame Rep proteins with antagonistis functions”, BMC Microbiology, 2019, przyjęte do publikacji.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Ciach T., Płucienniczak G., Płucienniczak A., ,,The factor VIII protein and its function”, Acta Bioch. Polonica 63(1), 11-16, 2016. doi:10.18388/abp.2015_1056.
 • Wójtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak G., et al., ,,Use of Ubp1 protease analog to produce recombinant human growth hormone in Escherichia coli”. Microbial Cell Factories, 2014. doi: 10.1186/s12934-014-0113-4.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A., ,,Toksyna botulinowa – wonderful poison”. Biotechnologia, 2(85), 2009.
 • Wojtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A. ,,Using of recombinant deubiquitinating enzyme (UBP1) analogues for processing of fusion proteins obtained in Escherichia coli”, Acta Bioch. Polonica 52, 2005.
 • Wojtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A., et al., ,,Expression of yeast deubiquitination enzyme UBP1 analogues in E. coli”. Microbial Cell Factories, 2005, 4-17, 2005.
Skip to content