mgr inż. Bartłomiej Stonio

Asystent badawczy

Biografia

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (mgr inż. 2014) oraz wydziału Geodezji i Kartografii PW ( inż. 2017) Związany z projektem CEZAMAT od 2014 roku, początkowo w zakresie wyposażania i uruchamiania laboratoriów i aparatury badawczej. W 2014 roku odbył 6-miesięczny staż w ośrodku badawczym IMEC w Belgii, gdzie zajmował się opracowaniem procesów chemicznych czyszczenia oraz trawienia warstw. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje procesy wysokotemperaturowe, procesy plazmowe oraz badania nad zastosowaniem materiałów 2D.

Obszar badań

  • Procesy wysokotemperaturowe
  • Procesy plazmowe – trawienie Si, SiC
  • Technologia przyrządów MOS
  • Materiały 2D (MoS2)

Wybrane publikacje

  • Dziekan Zofia, Pituła Emil, Kwietniewski Norbert [i in.]: Performance of nanoimprinted and nanocoated optical label-free biosensor - nanocoating properties perspective, Optics and Lasers in Engineering, 2022, vol. 153, s.1-8, Numer artykułu:107009. DOI:10.1016/j.optlaseng.2022.107009
  • Pawłowska Sandra, Gierowski Jakub, Stonio Bartłomiej [i in.]: Implementation of SiN thin film in fiber-optic sensor working in telecommunication range of wavelengths, Scientific Reports, 2021, vol. 11, nr 1, s.1-10, Numer artykułu:22402. DOI:10.1038/s41598-021-00195-9
  • Rehman Adil, Krajewska A., Stonio Bartłomiej [i in.]: Generation-recombination and 1/f noise in carbon nanotube networks, Applied Physics Letters, 2021, vol. 118, nr 24, s.242102. DOI:10.1063/5.0054845
  • Sai P., But D.B., Yahniuk I. [i in.]: AlGaN/GaN field effect transistor with two lateral Schottky barrier gates towards resonant detection in sub-mm range, Semiconductor Science and Technology, 2019, vol. 34, nr 2, s.1-6, Numer artykułu:024002. DOI:10.1088/1361-6641/aaf4a7
  • Stonio Bartłomiej, Firek Piotr, Taube Andrzej [i in.]: Preparation of MoS2 films for sensor applications, W: Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019 / Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej Grzegorz (red.), Proceedings of SPIE: The International Society for Optical Engineering , 2019, vol. 11176, SPIE - The International Society for Optics and Photonics, s.1-8, Numer artykułu:1117656, ISBN 9781510630659. DOI:10.1117/12.2536814
Skip to content