mgr inż. Bartosz Michalak

Asystent badawczy

Biografia

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (mgr inż. 2019). Związany z projektem CEZAMAT od 2015 roku. Doświadczenie pracy w laboratoriach typu clean-room zdobył podczas półrocznego stażu w ośrodku badawczym IMEC w Belgii (2015). Podczas stażu zajmował się monitorowaniem pracy urządzeń służących do trawienia mokrego, przygotowania powierzchni i czyszczenia podłoży krzemowych. Po zakończeniu stażu uczestniczył w uruchamianiu laboratoriów i aparatury badawczej w CEZAMAT. Jego zainteresowania badawcze obejmują przygotowanie i czyszczenie podłoży, metody wytwarzania elementów elektronicznych, fotonicznych i mechanicznych w procesach trawienia mokrego.

Obszar badań

  • chemiczne przygotowanie/czyszczenie podłoży
  • bezdotykowe chemiczne procesy natryskowe
  • izotropowe i anizotropowe trawienie mokre
  • wytwarzanie struktur typu V w podłożach krzemowych
  • uwalnianie elementów na podłożach krzemowych

Wybrane publikacje

  1. Michalak Bartosz, Sezemsky Petr, Stranak Vitezslav [i in.], Effect of thermal annealing on sensing properties of optical fiber sensors coated with indium tin oxide nano-overlays, Photonics Letters of Poland, 2020, vol. 12, nr 2, s.58-60.
  2. Śmietana Mateusz Jakub, Sobaszek Michał, Michalak Bartosz [i in.], Optical monitoring of electrochemical processes with ITO-based lossy-mode resonance optical fiber sensor applied as an electrode, Journal of Lightwave Technology, 2018, vol. 36, nr 4, s.954-960.
  3. Michalak Bartosz, Koba Marcin, Śmietana Mateusz Jakub, Silicon Nitride Overlays Deposited on Optical Fibers with RF PECVD Method for Sensing Applications: Overlay Uniformity Aspects, Acta Physica Polonica A, 2015, vol. 127, nr 6, s.1587-1590.
Skip to content