dr inż. Jakub Krzemiński

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2019 roku otrzymał tytuł doktora nauk inżynieryjno – technicznych z wyróżnieniem. W 2013 roku odbył staż zagraniczny do Drezna (Niemcy), gdzie pracował w projekcie “Rahmen des Forschungsvorhabens Untersuchungen zum Silbersintern fur die Leistungs- und Hochtemperaturelektonik”. Od 2014 nieustannie pracuje w projektach badawczych finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i europejskich w znacznej mierze jako wykonawca bądź główny wykonawca. W 2016 roku otrzymał finansowanie na wyjazd zagraniczny z fundacji DAAD do Magdeburga, Niemcy - W latach 2016-2019 pracował w projekcie „Functional heterophase materials for structural electronics” finansowanych przez Fundację Nauki Polskiej. W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii pracuje od 2017 roku, obecnie na stanowisku adiunkta badawczego jako Kierownik Pracowni Elektroniki Drukowanej i Montażu Struktur. Specjalista z zakresu elektroniki drukowanej a przede wszystkim druku aerozolowego. Nagrodzony nagrodą indywidualna III stopnia za rozprawę doktorską oraz dwukrotnie nagroda zespołową I stopnia JM Rektora PW.

Obszary badań

Rozwój technik elektroniki drukowanej oraz zastosowanie tych technik we wszelkich obszarach badawczych w szczególności bioinżynierii, neurologii, tekstronice, fotowoltaice, elektronice noszonej.

Wybrane publikacje

 1. Krzemiński J., Kanthamneni A. l, Jakubowska M [iin.]: Microscale Hybrid Flexible Circuit Printed with Aerosol Jet Technique, w: IEEE Transactions on Nanotechnology, 2018
 2. Krzeminski J., Blicharz B., Skalski A., Wroblewski G. [iin.]: Photonic curing of silver paths on 3D printed polymer substrate, CircuitWorld, 2019
 3. Dybowska-Sarapuk Ł., Sosnowicz W., Krzemiński J. [i in.]: Printed Graphene Layer as a Base for Cell Electrostimulation-Preliminary Results, w: International Journal of Molecular Sciences, 2020
 4. Janczak D., Zych M., Raczyński T., Dybowska-Sarapuk Ł., Pepłowski A., Krzemiński J. [i in.]: Stretchable and Washable Electroluminescent Display Screen-Printed on Textile, w: Nanomaterials, 2019
 5. Pepłowski A., Piotrkowski B., Ziółkowski R., Janczak D., Krzemiński J. [i in.]: Electrochemistry of Graphene Nanoplatelets Printed Electrodes for Cortical Direct Current Stimulation, w: Frontiers in Neuroscience, 2020
 6. Kiełbasiński K., Szałapak J., Młożniak A., Krzemiński J. [iin.]: Influence of nanoparticles content in silver paste on mechanical and electrical properties of LTJT joints,w: Advanced Powder Technology, 2015
 7. Szałapak J., Kiełbasiński K., Dybowska-Sarapuk Ł., Krzemiński J.,[i in.]: Influence of Carbon Nanoparticles Additives on Nanosilver Joints in LTJT Technology, w: Journal of Electronic Packaging, 2020
 8. Kiełbasiński K., Krzemiński J., Szałapak J., Pawłowski R.[iin.]: New technology of silvering aluminium busbar joints with the use of printable paste containing nanosize Ag particles ,w: Journal of Materials Science – Materials in Electronics, 2015
 9. Pawłowski R., Kielbasinski K., Sobik P., Pawłowski B., Wita H., Krzemiński J.,[iin.]: Obtaining of silver nanopowders by the thermal decomposition of fatty silver salts with various chain length, w: Materials Research Express, 2019
 10. Szałapak J., Krzemiński J., Pawłowski R.[iin.]: A Method of Calculating Thermal Diffusivity and Conductivity for Irregularly Shaped Specimens in Laser Flash Analysis ,w: Metrology and Measurement Systems, 2015
 11. Andrysiewicz W., Krzemiński J. [i in.]: Flexible Gas Sensor Printed on a Polymer Substrate for Sub-ppm Acetone Detection, w: Electronic Materials Letters, 2020 IF=1.894
 12. Kiełbasiński K., Szałapak J., Krzemiński J., [I in.]: Sintered nanosilver joints on rigid and flexible substrates, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 2018
 13. Dybowska-Sarapuk Ł., Kotela A., Krzemiński J. [I in.]: Graphene Nanolayers as a New Method for Bacterial Biofilm Prevention: Preliminary Results, w: Journal of Aoac International, 2017
 14. Wałpuski B., Podsiadły B., Krzemiński J., Słoma M.: Conductive Paths and Connections on Polymer Substrates for Structural Electronics, w: Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, vol. 63, nr 2, 2019, ss. 94-98, DOI:10.3311/Ppee.135, 2019
Skip to content