dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek

Adiunkt badawczy

Biografia

W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna na wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2022 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Kierownik projektów badawczych finansowanych m.in. przez: NCN (Sonata (2018-2022), Opus (od 2024)), NCBR (Lider (2020-2023) i FNP (INTER 2014-2015). Odbyła staże zagraniczne na Aix-Marseille Université we Francji (Erasmus student exchange program), McGowan Institute for Regenerative Medicine w USA (MENTORING, FNP), University of Oslo w Norwegii (Scientia Fellows postdoctoral fellowship programme – Marie Skłodowska-Curie Action) oraz University College London w Wielkiej Brytanii (Bekker NAWA, NAWA). Nagradzana wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi m.in. przez: MIT Technology Review’s Innovators Under 35, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Polskie Towarzystwo Chitynowe i MNiSW. Współautorka 7 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Badania prowadzi we współpracy z naukowcami z ośrodków krajowych i międzynarodowych m.in.: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; Institut des Sciences du Mouvement, Aix Marseille Université we Francji; Faculty of Science and Engineering, University of Groningen w Holandii; Developmental and Disease Epigenomics, Garvan Institute of Medical Research w Australii.

Obszary badań

  Zainteresowania badawcze dr hab. inż. Katarzyny Nawrotek obejmują:
 • Technologie i materiały dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej Projektowanie i konstrukcja urządzeń do wytwarzania materiałów dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Projektowanie i wytwarzanie złożonych struktur odtwarzających naturalną niszę podtrzymującą komórki zastępowanych tkanek lub narządów. Opracowanie metod dekorowania materiałów bioaktywnymi cząsteczkami, które będą aktywnie uczestniczyć w dostarczaniu wskazówek do komórek, a w konsekwencji aktywnie przyczyniać się do tworzenia regenerujących się tkanek.
 • Sygnały pozakomórkowe w sterowaniu regeneracją komórek poprzez regulację epigenetyczną Projektowanie i wytwarzanie materiałów zdolnych do uwalniania cząsteczek, które indukują zmiany w ekspresji genów, w tym genów krytycznych dla lepszej regeneracji komórek.
 • Urządzenia i modele in vitro do oceny materiałów dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej Projektowanie i wytwarzanie urządzeń i modeli in vitro, które pomogą w rozwoju diagnostyki, modelowaniu chorób, odkrywaniu leków i medycynie spersonalizowanej.

Wybrane publikacje

 • Nawrotek K, Grams J, Sobczyk R, Kubicka M, Czeladzińska B, Jóźwiak P. Effect of chitosan structure and deposition time on structural and mechanical properties of chitosan-hydroxyapatite tubular-shaped electrodeposits for biomedical applications. Polym. Test. 2023, 123, 108061
 • Nawrotek K, Kubicka M, Gatkowska J, Wieczorek M, Michlewska S, Bekier A, Wach R, Rudnicka K. Controlling the Spatiotemporal Release of Nerve Growth Factor by Chitosan/Polycaprolactone Conduits for Use in Peripheral Nerve Regeneration. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(5), 2852
 • Nawrotek K, Rudnicka K, Gatkowska J, Michlewska S, Pearson BL, Płociński P, Wieczorek M. Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase 3‐loaded microspheres penetrate neurons in vitro causing active demethylation and neurite outgrowth. J. Tissue. Eng. Regen. Med. 2021, 15(5), 463-474.
 • Nawrotek K, Tylman M, Adamus-Włodarczyk A, Rudnicka K, Gatkowska J, Wieczorek M, Wach R. Influence of chitosan average molecular weight on degradation and stability of electrodeposited conduits. Carbohydr. Polym, 2020, 244:116484
 • Nawrotek K, Marqueste T, Modrzejewska Z, Zarzycki R, Rusak A, Decherchi P, Thermogelling chitosan lactate hydrogel improves functional recovery after a C2 spinal cord hemisection in rat, J. Biomed. Mater. Res. A. 2017, 105(7), 2004-2019

Patenty

 • Patent 241041, 25.07.2022 Urządzenie do wytwarzania hybrydowych implantów o kształcie cylindrycznym. Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Dawid Zawadzki. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Patent 434765, 24.01.2022 Sposób i urządzenie do wprowadzania polimerowych mikrosfer z substancją aktywną do implantów medycznych, zwłaszcza wytwarzanych metodą druku 3D. Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman, Dawid Zawadzki, Mariusz Mąkiewicz, Bartosz Opara. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Patent 238830, 06.07.2021 Przepływowe urządzenie do badania ilości farmaceutycznej substancji aktywnej uwalnianej z implantów o kształcie cylindrycznym. Katarzyna Nawrotek, Mariusz Mąkiewicz, Dawid Zawadzki, Bartosz Opara. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Patent 240217, 17.11.2021 Urządzenie do badania ilości farmaceutyczej substancji aktywnej uwalnianej z implantów o kształcie cylindrycznym. Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman, Dawid Zawadzki, Bartosz Opara, Paulina Pędziwiatr. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Patent 238404, 24.05.2021 Sposób wytwarzania hybrydowych implantów o kształcie cylindrycznym. Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Skip to content