dr inż. Krzysztof Różanowski

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Obronił pracę doktorską w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii na stanowisku adiunkta od roku 2020.

Nagradzany za opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań na międzynarodowych targach innowacyjności oraz przez MNISW. Opiekun technologii w programach akceleracyjnych Startup Spark w ŁSSE, jak również ekspert NCBiR. Laureat w Programie EIT-Digital VENTURE PROGRAM 2020 za projekt pt. Contactless psychophysiological activity sensor – node IoMT network.

Jego obszar zainteresowań obejmuje nowoczesne technologie medyczne, bezkontaktowe metody pomiaru sygnałów i parametrów psychofizjologicznych oraz projektowanie medycznych urządzeń diagnostycznych z wykorzystaniem video analizy wspieranych przez metody AI/ML. Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001, certyfikowany kierownik projektów (Prince2, AgilePM, IMPA).

Obszary badań

 • Mobilne systemy pomiarowe typu wearables
 • Bezkontaktowe metody pomiarowe parametrów fizjologicznych
 • Nieinwazyjne metody detekcji zaburzeń w układzie nerwowym i wzrokowym na podstawie wideo analizy zachowań źrenicznych
 • Modelowanie dynamiki odruchów źrenicznych za pomocą modeli reologicznych
 • Ocena poziomu zmęczenia człowieka za pomocą nieinwazyjnych, optycznych metod pomiarowych
 • Projektowanie i opracowywanie platform cyfrowych IoMT

Wybrane publikacje

 • Krzysztof Różanowski, New biomarkers for the assessment of fatigue evoked by long-term sleep deprivation based on pupillary light reflex using rheological models, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 42, Issue 4, p. 1162-1182, 2022, doi: 10.1016/j.bbe.2022.09.006
 • Anna Szymczyk, Karolina Soliwodzka, Magdalena Moskal, Krzysztof Różanowski, Robert Ziółkowski, Further insight into the possible influence of electrode blocking agents on the stem-loop based electrochemical DNA sensor parameters, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 354, 2022. doi: 10.1016/j.snb.2021.131086
 • Krzysztof Mazurek, Nawoja Koprowska, Jan Gajewski, Piotr Zmijewski, Franciszek Skibniewski, Krzysztof Różanowski, Parachuting training improves autonomic control of the heart in novice parachute jumpers, 181 – 189, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2018, doi: 10.1016/j.bbe.2017.11.004
 • K. Różanowski, M. Bernat, A. Kamińska, Estimation of operators’ fatigue using optical methods for determination of pupil activity, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28 (2), 263–281, 2015 doi: 10.13075/ijomeh.1896.00274
 • K. Różanowski, J. Lewandowski, K. Murawski, Multifunctional, Optical Sensor for Analysis of Dynamic Pupillary Light Reflex, Acta Physica Polonica A, 127 (3), 723-729, 2015, doi: 10.12693/APhysPolA.127.723
Skip to content