mgr inż. Marcin Lelit

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Biografia

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (mgr inż.) na kierunku Elektronika, specjalność Mikroelektronika, Fotonika i Nanotechnologie. Z projektem CEZAMAT związany od 2014 roku. W latach 2014-15 odbył staż w ośrodku badawczym IMEC w Belgii, gdzie zajmował się optymalizacją charakteryzacji i projektowaniem fotonicznych układów scalonych na platformie SOI. Aktualne zainteresowania badawcze obejmują rozwój scalonych elementów i systemów fotonicznych w zastosowaniach sensorycznych pracujących w pasmach widzialnym i średniej podczerwieni.

Obszar badań

  • modelowanie struktur i elementów fotonicznych
  • projektowanie pasywnych scalonych elementów fotonicznych
  • projektowanie scalonych układów fotonicznych do zastosowań sensorycznych
  • charakteryzacja pasywnych i aktywnych scalonych elementów i układów fotonicznych (InP, SOI, SiN)
Skip to content