mgr inż. Monika Maciejewska

Młodszy badacz

Biografia

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, podjęła pracę na Uniwersytecie Medycznym, gdzie jej głównym obszarem badawczym stało się reprogramowanie komórek z różnymi mutacjami genu CFTR. Celem tych badań było przekształcenie ich w komórki macierzyste, wykorzystując do tego celu fibroblasty oraz jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC). Kolejnym etapem jej rozwoju naukowego było zaangażowanie się w projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pt. „Rola autofagii i procesu starzenia się w kontekście chemooporności komórek nowotworowych: badania in vitro, in vivo oraz analiza materiału klinicznego”. Przedmiotem tych badań były próbki pobrane od pacjentów cierpiących na nowotwór płuc, skupiając się szczególnie na analizie procesu autofagii w kontekście odporności komórek nowotworowych na chemioterapię. Od 2024 roku rozpoczęła pracę w Laboratorium Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki CEZAMAT na stanowisku młodszy badacz.

Skip to content