dr inż. Paulina Trzaskowska

Adiunkt badawczy

Biografia

W 2012 r. skończyła studia na specjalności Biotechnologia Przemysłowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Następnie kontynuowała pracę naukową jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W 2018r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Procesy modyfikacji powierzchni stalowych przeznaczonych do kontaktu z krwią. Odbyła 3 staże zagraniczne. Związana z Cezamatem od 2017 r, od 2019 r. zatrudniona jako adiunkt badawczy. Współautorka ponad 30 publikacji oraz patentu. Brała udział w 13 projektach naukowo-badawczych.

W pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem biomimetycznych i bioaktywnych materiałów i systemów polimerowo-metalowych przeznaczonych do kontaktu z tkankami. Do rozwijanych ścieżek badawczych należą: prace nad różnego rodzaju materiałami hemozgodnymi i biokompatybilnymi, badanie aktywności metabolicznej komórek różnego typu w kontakcie z biomateriałami, prace z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Obszary badań

 • modyfikacje powierzchni materiałów polimerowych i metalowych
 • charakteryzacja powierzchni metodami takimi jak SEM, FTIR, mikroskopia optyczna i fluorescencyjna, metody kolorymetryczne
 • badania hemozgodności in vitro
 • badania biokomopatybilności in vitro: testy cytotoksyczności, testy aktywności metabolicznej, barwienia immunofluorescencyjne

Wybrane publikacje

 1. The effect of surface morphology on endothelial and smooth muscle cells growth on blow-spun fibrous scaffolds., Łopianiak I., Wojasiński M., Kuźmińska A., Trzaskowska P., Butruk-Raszeja B., Journal of Biomedical Engineering, vol. 15, nr 1, s.1-17., DOI:10.1186/s13036-021-00278-1
 2. Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions, Trzaskowska Paulina Anna, Poniatowska Aleksandra [et al.], Colloids and Surfaces A, vol. 591, 2020, p. 1-9, DOI:10.1016/j.colsurfa.2020.124555.
 3. Electropolymerized hydrophilic coating on stainless steel for biomedical applications, Trzaskowska Paulina Anna, Kuźmińska Aleksandra, Butruk-Raszeja Beata Aleksandra [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 167, 2018, p. 499-508, DOI:10.1016/j.colsurfb.2018.04.052.
 4. Lecithin suspensions for electrophoretic deposition on stainless steel coatings, Trzaskowska Paulina Anna, Poniatowska Aleksandra [et al.], Materials Science & Engineering C, vol. 93, 2018, p. 134-144, DOI:10.1016/j.msec.2018.07.052.
 5. Production of 3D printed polylactide scaffolds with surface grafted hydrogel coatings, Kowalczyk Piotr, Trzaskowska Paulina Anna, Łojszczyk Ilona [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 179, 2019, p. 136-142 DOI:10.1016/j.colsurfb.2019.03.069.
 6. Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection, Major Roman, Kowalczyk Piotr, Surmiak Marcin, Łojszczyk Ilona, Podgórski Rafał, Trzaskowska Paulina [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 193, 2020, p. 1-10, DOI:10.1016/j.colsurfb.2020.111056.
 7. Polyurethane modification with acrylic acid by Ce(IV)-initiated graft polymerization, B. Butruk-Raszeja, P. Trzaskowska, A. Kuźmińska, T. Ciach, Open Chemistry, 2016, 14 (1), 206-214. DOI: 10.1515/chem-2016-0020
 8. Simple method of fabrication of hydrophobic coatings for polyurethanes, B.Butruk, P. Ziętek, T. Ciach, Central European Journal of Chemistry (teraz Open Chemistry), 2011, 9 (6), 1039-1045. DOI: 10.2478/s11532-011-0094-7
Skip to content