dr inż. Sandra Lepak-Kuc

Adiunkt dydaktyczno-badawczy

Biografia

Adiunkt na wydziale Mechatroniki. Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską, która uhonorowana została Nagrodą Simensa, Nagrodą Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN oraz Nagrodą Rektora PW. Absolwentka Wydziału Mechatroniki PW oraz Interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria Nanostruktur obejmującego studia na Wydziałach Fizyki i Chemii UW.

W trakcie kariery naukowej prowadziła prace badawcze pracując w licznych laboratoriach, w tym w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii (CeNT UW) oraz w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Doświadczenie zdobywała także pracując w innych instytucjach europejskich, takich jak Josef Stefan Institute w Lublanie w Słowenii oraz Enhanced Composites and Structures Centre na Uniwersytecie w Cranfield w Wielkiej Brytanii.

Ma ogromne doświadczenie badawcze, głównie związane z wytwarzaniem funkcjonalnych materiałów do zastosowań w elektronice drukowanej czy inżynierii biomedycznej. Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na wytwarzaniu funkcjonalnych materiałów dla elektroniki drukowanej, materiałów dedykowanych różnym technologiom druku, materiałom ekologicznym i biozgodnym. Także nowoczesnych materiałów funkcjonalnych spoza obszaru elektroniki.

Obszary badań

  • Materiały funkcjonalne
  • Elektronika drukowana
  • Inżynieria Biomedyczna
  • Tekstronika

Wybrane publikacje

  1. Lepak-Kuc S., Wasilewska K., Jakubowska M.[i in.]: ‘Conductive Layers on a Shrinkable PET Film by Flexographic Printing’, Materials, 2022, vol. 15, nr 10, s.1-13
  2. Lepak-Kuc S., Michalski P., Pavłov K.[i in.]: Innovative Biochar-Based Composite Fibres from Recycled Material, Materials, 2021, vol.. 14, nr 18, s.1-11
  3. Lepak-Kuc S., Taborowska P., Łękawa-Raus A.[i in]: ‘Washable, colored and textured, carbon nanotube textile yarns’, Carbon 172 (2021) 334–344
  4. Lepak-Kuc S., Podsiadły B., Łękawa-Raus A.[i in.]: ‘Highly Conductive Carbon Nanotube-Thermoplastic Polyurethane Nanocomposite for Smart Clothing Applications and Beyond’, Nanomaterials, 2019, vol. 9, nr 9, s.1-9.
  5. Lepak-Kuc S., Jakubowska M., Łękawa-Raus A.[i in.]: ‘Highly Conductive Doped Hybrid Carbon Nanotube-Graphene Wires’, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, vol. 11, nr 36, s.33207-33220.
  6. Lepak-Kuc S., Jakubowska M., Lekawa-Raus A.[i in.]: ‘The operational window of carbon nanotube electrical wires treated with strong acids and oxidants’, Scientific Reports, 2018, vol. 8, nr 1, s 1-12
Skip to content