Badania komórkowe i systemy podawania leków

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia zajmuje się tworzeniem nowych technologii biomateriałowych, rozwiązujących problemy z zakresu terapii celowanej oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej. Prowadzone prace skupiają się w obszarze poszukiwania i charakteryzacji materiałów implantacyjnych, powierzchni biozgodnych i hemozgodnych, a także systemów podawania leków i innych substancji aktywnych. Nasze podejście do otrzymywania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywymi tkankami charakteryzuje się zastosowaniem procesów przebiegających w roztworach wodnych bezpośrednio na powierzchni biomateriału
z maksymalnym ograniczeniem zastosowania rozpuszczalników organicznych. Szczególnie ważnym aspektem działania Pracowni jest badanie oddziaływań biomateriałów
z komórkami i tkankami, z naciskiem na testy cytotoksyczności in vitro. Ponadto, analizujemy właściwości fizykochemiczne biomateriałów oraz ich powierzchni.

Prowadzone prace obejmują przede wszystkim: 

 • modyfikację powierzchni polimerów i metali w celu uzyskania materiałów o wysokiej biozgodności,
 • tworzenie nowych formulacji nieorganiczno-organicznych mających zdolność przenoszenia terapeutyków bazując na selektywnym celowaniu,
 • modyfikcja formulacji leków mająca na celu zwiększenie ich biodostępności, biozgodności oraz czasu uwalniania,
 • hodowle in vitro komórek ssaczych,
 • testy cytotoksyczności: XTT, MTT, MTS, LDH itp.
 • ocena metabolizmu, różnicowania, proliferacji komórek, 
 • obserwacje mikroskopowe komórek oraz powierzchni materiałów: mikroskopia optyczna, fluorescencyjna.

Aparatura

 • Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym Nikon TS2 z fluorescencją i kamerą Fi3
 • Diagnostyczny mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym MW-50
 • Czytnik fluorescencji i luminescencji Spectramax iD3
 • Infrastruktura i aparatura do hodowli komórkowych in vitro:
  • komory laminarne Thermo KS12
  • inkubatory: Hera Cell z CO2, Biotek NB203 QS z CO2 i wytrząsaniem
  • autoklaw 3840 ELC-D Tuttnauer
  • wirówki MPW 352R i Pro Hospital LL
  • dewar do przechowywania komórek w ciekłym azocie
  • zamrażarka ARCTIKO ULTF 220 do zamrażania w -80°C
  • lodówka z zamrażarką -18°C
  • drobny sprzęt: wytrząsarka, cieplarka, wagi analityczne i techniczne, worteksy, łaźnia wodna, mieszadła magnetyczne

Pracownicy

Skip to content