Pracownia Obrazowania Elektronowego

Opis pracowni i prowadzonych badań

W pracowni wykonywane jest obrazowanie różnego rodzaju materiałów, w tym pochodzenia biologicznego dla potrzeb m.in. inżynierii materiałowej, farmakologii, inżynierii tkankowej, nanotechnologii, projektowania urządzeń do magazynowania energii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Mikroskop ma możliwość obrazowania w trybie transmisyjnym (STEM). Istnieje możliwość obrazowania próbek zamrożonych w ciekłym azocie (Cryo-SEM). Mikroskop posiada ponadto przystawkę EDS umożliwiającą wykonywanie widm rentgenowskich obrazowanych próbek. Jest to stosowane do oznaczania zawartości poszczególnych pierwiastków w próbkach.

Próbki do obrazowania przygotowywane są przy użyciu napylarki plazmowej. Napylarka może być wykorzystywana także niezależnie do nanoszenia na obiekty nano-warstw metali (złoto, złoto-pallad, platyna i inne)

Przykładowe możliwości obrazowania elektronowego

  • Przewodzące i nieprzewodzące materiały sypkie
  • Materiały polimerowe, ceramiczne, stopy metali, materiały węglowe
  • Komórki bakteryjne, roślinne, zwierzęce, grzyby, wirusy
  • Preparaty tkankowe
  • Mikro- i nanocząstki metali, polimerów
  • Mikro- i nanosfery lipidowe
  • Mapowanie i profilowanie rentgenowskie, poszukiwanie obecności określonych pierwiastków w próbkach

Aparatura

  1. Skaningowy ultrawysokorozdzielczy mikroskop elektronowy Hitachi SU8230
  2. Spektrometr rentgenowski Bruker Xflash 7
  3. Napylarka Quorum Q150 TS

Pracownicy

Skip to content