Zespół Fotoniki Scalonej

Opis

Zespół Fotoniki Scalonej działający w ramach Działu Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat, we współpracy z Zakładem Optoelektroniki działającym w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, realizuje badania podstawie i przemysłowe oraz prowadzi prace rozwojowe w zakresie projektowania, symulacji, wytwarzania oraz charakteryzacji scalonych przyrządów i układów fotonicznych. W dorobku zespołu znajdują się m.in. scalone elementy fotoniczne działające w świetle widzialnym: prowadzące światło, dzielące moc optyczną oraz de-/multipleksery, wyprodukowane na platformie materiałowej azotku krzemu. Członkowie zespołu posiadają także doświadczenie w pracy z elementami i układami fotonicznymi wytworzonymi na bazie fosforku indu oraz SOI. Zespół Fotoniki Scalonej koncentruje się na przyrządach znajdujących zastosowanie w biosensorach, czujnikach środowiskowych oraz w aplikacjach naukowych.
Ze względu posiadane zaplecze technologiczne możliwe jest samodzielne wytwarzanie warstw tlenków i azotków o zakładanych grubościach. Dostępne techniki pomiarowe pozwalają na określenie ich parametrów materiałowych. W ten sposób informacje o wytworzonych materiałach są danymi startowymi symulacji elementów fotonicznych. Zastosowanie litografii wiązką elektronową w procesie wytwarzania pozwala na prototypowanie elementów i układów fotonicznych bez konieczności wytwarzania masek fotolitograficznych. Zwiększa to szybkość prototypowania elementów. Posiadana linia technologiczna pozwala na wytwarzanie układów na podłożach 2, 4, i 8-calowych.

Oferowane usługi

  1. Projektowanie i symulacje scalonych elementów oraz układów fotonicznych o funkcjonalności zgodnej z intencjami zamawiającego.
  2. Wytwarzanie elementów i układów fotonicznych zaprojektowanych przez Zespół lub na podstawie dostarczonych plików projektowych.
  3. Charakteryzacja optyczna i elektryczna elementów i układów fotonicznych.
Skip to content