Oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie

4 marca 2022

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej wyraża pełną solidarność z Narodem Ukraińskim walczącym z rosyjską bezprawną i niczym nie usprawiedliwioną agresją. Deklarujemy nasze pełne wsparcie zarówno dla osób walczących o swoją niepodległość i suwerenność, jak i dla wszystkich osób poszkodowanych oraz uchodźców, którzy uciekają od wojny w swoim kraju.

Popieramy też wszystkie działania Narodu Białoruskiego i białoruskiej opozycji w walce o suwerenność i niezależność od Rosji.

Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Niech żyje wolna i niezależna Białoruś!

 

Центр Передових Матеріалів і Технологій Варшавського Технологічного Університету висловлює повну солідарність з українським народом, який бореться проти російської незаконної та невиправданої агресії. Ми заявляємо про нашу повну підтримку людей, які борються за свою незалежність і суверенітет, а також усіх постраждалих людей і біженців, які тікають від війни у ​​своїй країні.

Ми також підтримуємо всю діяльність білоруського народу та білоруської опозиції у боротьбі за суверенітет і незалежність від Росії.

Хай живе вільна і незалежна Україна!

Хай живе вільна і незалежна Білорусь!

 

Цэнтр Перадавых Матэрыялаў і Тэхналогій Варшаўскага Тэхналагічнага Універсітэта выказвае поўную салідарнасць з украінскім народам, які змагаецца супраць расейскай незаконнай і неапраўданай агрэсіі. Мы заяўляем аб поўнай падтрымцы людзей, якія змагаюцца за сваю незалежнасць і суверэнітэт, а таксама ўсіх пацярпелых людзей і бежанцаў, якія ўцякаюць ад вайны ў сваёй краіне.

Мы таксама падтрымліваем усю дзейнасць беларускага народа і беларускай апазіцыі ў барацьбе за суверэнітэт і незалежнасць ад Расіі.

Няхай жыве свабодная і незалежная Украіна!

Жыве вольная і незалежная Беларусь!

Skip to content