Praca dr. inż. Mateusza Słowikowskiego zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim konkursie TRUMPF

22 czerwca 2023

W konkursie TRUMPF brały udział prace naukowe obronione w 2022 roku z dyscyplin: „Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne” oraz „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja”.

Rozprawa doktorska dr. inż. Mateusza Słowikowskiego z Działu Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych CEZAMAT PW zatytułowana „Zintegrowane interrogatory fotoniczne do zastosowań w światłowodowych systemach czujnikowych” została uznana za II najlepszą pracę doktorską w Ogólnopolskim konkursie TRUMPF.

Przedmiotem rozprawy było zaprojektowanie i  zbadanie właściwości interrogatorów przeznaczonych do pracy z sieciami siatek Bragga i wytworzonych z wykorzystaniem generycznej technologii fotoniki scalonej. W ramach pracy przeprowadzono pełny cykl prototypowania układów fotoniki scalonej dla platformy fosforku indu, obejmujący wytworzenie i charakteryzację optyczną, packaging oraz badania w demonstratorze systemu pomiarowego. Równolegle przeprowadzono prace projektowo-technologiczne nad nową platformą technologiczną azotku krzemu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych prac jest opracowanie układu 36-kanałowego interrogatora siatek braggowskich na bazie fotonicznego układu scalonego. Kluczowym obszarem zastosowań przygotowanego urządzenia jest monitoring pacjentów poddawanych badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego.

 

Więcej informacji o konkursie

Skip to content