Projekt ADEVASCO skierowany do finansowania w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego

16 maja 2024

Spośród pięciu zgłoszonych projektów międzynarodowy panel ekspertów najwyżej ocenił dwa projekty. Otrzymane fundusze zapewnią stabilność finansowania projektów przez okres następnych pięciu lat.

„Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii” to pełny tytuł projektu zgłoszonego przez konsorcjum, w którego składzie znajdują się: Uniwersytet Jagielloński (lider), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnika Warszawska.

Głównym celem projektu ADEVASCO jest opracowanie nowej technologii biosensora elektrochemicznego, wykorzystującego krótkie fragmenty DNA lub RNA do wykrywania zaburzeń czynności śródbłonka naczyniowego wywołane przez leczenie onkologiczne. Rozwiązanie to będzie oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanym urządzeniu POCT z mikroukładami przepływowymi. W ten sposób powstanie metoda diagnostyczna, która będzie służyć do wczesnej diagnostyki powikłań sercowo-naczyniowych, będących skutkiem terapii onkologicznych.

Projekt ADEVASCO otrzyma ponad 78,5 mln zł dofinansowania, z czego Politechnika Warszawska otrzyma ponad 8 mln zł. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stefan Chłopicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a na Politechnice Warszawskiej za projekt odpowiada dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. PW. Projekt będzie współrealizowany w laboratoriach Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorski program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów – biotechnologii medycznej. Na wsparcie wszystkich zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł, a program jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki.

Skip to content