Projekt dr inż. Pauliny Trzaskowskiej otrzymał finansowanie w ramach konkursu MAT-Lab-1

8 września 2022

Projekt zatytułowano „Stanowisko do przygotowywania cienkich preparatów do mikroskopii elektronowej i konfokalnej”,
a kwota dofinansowania wynosi 152.000 zł.

W konkursie MAT-Lab-1 finansowanie przyznano 3 projektom, a łączny budżet konkursu wynosi 500.000 zł, przy czym dofinansowanie z programu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 50.000 zł i większe niż 200.000 zł.

Podstawowym celem konkursu MAT-Lab-1 jest wsparcie finansowe utworzenia nowej oraz rozwoju obecnej
infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań na najwyższym poziomie, zwiększającym rozpoznawalność Politechniki Warszawskiej na arenie krajowej i międzynarodowej, a także osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w programie IDUB.

 

 

Skip to content