OPUS 25

Projekt

Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów.

Opis

Celem projektu jest opracowanie i ocena nowego podejścia do rekrutacji mechanizmów demetylacji DNA w celu stymulacji regeneracji aksonów po przecięciu nerwów obwodowych. Rozwiązania, które wspierają wzrost neurytów nerwów obwodowych, zostaną wybrane poprzez testowanie potencjalnych kandydatów zdolnych do demetylacji genomu jądrowego. Wybrane demetylazy zostaną osadzone w biomateriałowych nośnikach służących jako platforma do ich kontrolowanego dostarczania do uszkodzonych aksonów. W celu zrozumienia molekularnych i komórkowych mechanizmów zaangażowanych w metylację DNA, sprzyjających skutecznej regeneracji aksonów obwodowych, zostaną przeprowadzone kompleksowe badania zmian we wzorcach ekspresji genów po wprowadzeniu do hodowanych komórek nerwowych in vitro i modelu zwierzęcego in vivo przewodników prowadzących nerwy, zawierających demetylazę. W dłuższej perspektywie czasowej wyniki projektu pomogą wskazać drogę do opracowania nowych metod terapeutycznych umożliwiających odzyskanie utraconych funkcji czuciowych i ruchowych po przecięciu nerwów obwodowych.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

logo NCN

Wykonawca

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Łódzki

 

Nr projektu

2023/49/B/ST8/01392

Wartość projektu

2 334 231,00 zł

Skip to content