POB BIOTECHMED-1

Projekt

Opracowanie innowacyjnej i uniwersalnej platformy wektorowej – adiuwantu w projektowaniu oraz produkcji szczepionek ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym

Opis

Celem Projektu jest opracowanie uniwersalnej platformy z użyciem niereplikujących adenowirusów (AdV), jako uniwersalnych oraz wysoce immunogennych wektorów – adiuwantów w połączeniu z wyselekcjonowanymi epitopami CoV-19 (czynnika etiologicznego SARS-COVID-19), do konstrukcji oraz szybkiego testowania szczepionek ochronnych przeciwko COVID-19 (AdCoVAX-2) i innym chorobom wirusowym. AdV będzie służył jako silny oraz uniwersalny adiuwant wywołujący kaskadę reakcji immunologicznej, prowadzącą do rekrutacji komórek prezentujących antygen i rozwoju komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia mechanizmów zapobiegania SARS-CoV-2 poprzez opracowanie szczepionki na bazie AdV i określenie jej skuteczności w warunkach przed-klinicznych in vitro i ex vivo.

Finansowanie

W ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Priorytetowy Obszar Badawczy Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

  • Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Wydział Nauk Farmaceutycznych i Farmakologicznych, Uniwersytet w Padwie
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Małopolskie Centrum Biotechnologii
  • Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Okres realizacji

01.07.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu

200 000,00 zł

Kierownik projektu

  • dr hab. Monika Staniszewska

Skip to content