POB FOTECH-1

Projekt

Sterowane polem elektrycznym układy falowodowe w strukturach LC:PDMS

Opis

Projekt dotyczy opracowania nowej klasy łatwo przestrajanych, sterowanych polem elektrycznym falowodowych układów optofluidycznych w postaci mikrokanałów, wytworzonych w PDMS i wypełnionych materiałem ciekłokrystalicznym.

Projekt stanowi ciekawe i nietypowe połączenie interdyscyplinarnych tematyk badawczych takich jak fotonika, mikroprzepływy oraz praktyczne zastosowanie ciekłych kryształów. Wyniki uzyskane w projekcie pozwolą na poszerzenie funkcjonalności wytworzonych struktur i będą stanowiły podstawę do ubiegania się o dalsze projekty badawcze.

Finansowanie

Finansowany w ramach projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Priorytetowy Obszar Badawczy Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne, konkurs FOTECH-1

Lider

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska,

Okres realizacji

07.2020 – 12.2021

Wartość projektu

149 500,00 zł

Kierownik projektu

  • dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. PW
  • dr inż. Marcin Juchniewicz – koordynacja zadania w CEZAMAT
Skip to content