Spotkanie przedstawicieli Intel Corp. z Władzami Politechniki Warszawskiej w CEZAMAT PW

5 lutego 2024

Rozwój oraz przyszłość mikroelektroniki w Europie, potrzeby w zakresie kształcenia kadr oraz możliwości współpracy to główne tematy spotkania, które odbyło się 29.01.2024.

W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Generalny Gregory S. Anderson oraz Max Mieszko Dropiński i Milena Łuczko-Boczuła, reprezentujący firmę Intel. Politechnikę Warszawską reprezentowali Rektor prof. Krzysztof Zaremba, Prorektor ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak oraz Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Michał Malinowski, prof. Witold Pleskacz, prof. Robert Mroczyński, dr Tomasz Borejko, dr Jakub Walczak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz z-ca dyrektora CEZAMAT PW Aleksandra Mościcka-Studzińska, prof. Romuald Beck, prof. Tomasz Skotnicki oraz dr Piotr Wiśniewski.

W czasie spotkania przedstawione zostały plany rozwoju działalności firmy Intel Corp. w Polsce i aktywność Politechniki Warszawskiej w dziedzinie technologii półprzewodnikowych z uwzględnieniem dydaktyki.

Przedyskutowano bieżące potrzeby Intel Corp. i możliwe formy współpracy. Goście zwiedzili infrastrukturę oraz zapoznali się z potencjałem badawczym i szkoleniowym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Skip to content