Uczelniane seminarium BIOTECHMED-2

22 lutego 2022
fot. KFF Focus

23-25 lutego odbędzie się seminarium, podczas którego kierownicy projektów naukowych w konkursie BIOTECHMED-2 zaprezentują wyniki swoich badań.

25 lutego dr Teresa Szczepińska wygłosi referat zatytułowany NanoGAM: metoda badania struktury trójwymiarowej genomu, poprzez zastosowanie długich odczytów sekwencji DNA mikroskawków z utrwalonych jąder komórkowych. Projekt jest realizowany w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

 

DNA jest upakowane w jądrze komórkowym ssaków w sposób wysoce zorganizowany i regulowany. W strukturze wyróżniamy pętle, domeny topologiczne i przedziały komórkowe. Każdy z tych elementów może dostosowywać się podczas rozwoju organizmu, w odpowiedzi na bodźce lub w chorobie. Wynalezienie metody Hi-C, było przełomowe dla poznania struktury trójwymiarowej całego genomu. (…) GAM jest metodą alternatywną, nie wykorzystuje ligacji, a struktura DNA mierzona jest na podstawie mikro skrawków z utrwalonych jąder komórkowych wycinanych w przypadkowo zorientowanych płaszczyznach – napisała kierownik projektu dr Teresa Szczepińska.

 

Seminarium BIOTECHMED-2 będzie realizowane na platformie MS Teams. Zapraszamy wszystkich pracowników PW do dołączenia w spotkaniu. Pełen harmonogram wystąpień oraz link do seminarium są dostępne na stronie projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Więcej informacji o projekcie BIOTECHMED-2 realizowanym w CEZAMAT

 

 

Skip to content