Wspólne wyzwania dla obronności tematem spotkania przedstawicieli nauki, przemysłu i armii w CEZAMAT PW

12 maja 2023

9 maja 2023 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Nauka-Przemysł-Armia. Wspólne wyzwania dla obronności”. Konferencja była poświęcona omówieniu wyzwań współpracy nauki i przemysłu na potrzeby obronności.


Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Adam WoźniakProrektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej, który przypomniał o trzech głównych zobowiązaniach, zapisanych w uchwalonej rok temu Ustawie o obronie Ojczyzny. – Pierwsze zobowiązanie to zwiększenie liczebności armii. To jest oczywiste zobowiązanie, szczególnie w obecnych czasach. Drugie zobowiązanie to modernizacja i dozbrojenie polskiej armii. Natomiast trzecie zobowiązanie, które podczas tej konferencji nas najbardziej interesuje, to wypracowanie i wsparcie naszych innowacyjnych rozwiązań krajowych. Jest to nasze wspólne zobowiązanie – zobowiązanie polskiej nauki, polskiego przemysłu i polskiej armii – powiedział prof. Woźniak – Misją uczelni technicznej jest, oprócz edukacji i badań naukowych, działalność na rzecz społeczeństwa i gospodarki. W moim odczuciu zadanie to realizujemy również w postaci innowacji na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa Polskiego – dodał prorektor.

 

 

Podczas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia płk. Pawła Więcka z Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, który relacjonował założenia dokumentu „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035”. – Jest to dokument referencyjny w resorcie obrony narodowej, przedstawiający wektory przewidywanego rozwoju technologii, a co za tym idzie kierunki przyszłych badań naukowych, służących rozwojowi Sił Zbrojnych – powiedział płk Więcek.

W dokumencie zawarte zostały m.in. informacje dotyczące takich obszarów jak: mikroelektronika sensoryczna, elementy optyczne i fotoniczne, technika laserowa, układy scalone odporne na duże przeciążenia czy mikrofalowa elektronika mocy. – Wszystkie te elementy oraz wiele innych stanowią niezbędne składowe nowoczesnego sprzętu wojskowego – zaznaczył pułkownik.

Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej sesji przedstawiono projekty i innowacyjne technologie opracowane przez zespoły badawcze CEZAMAT PW. – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej to laboratoria, które od samego początku były projektowane pod kątem przygotowania rozwiązań z sektora obronności i bezpieczeństwa. Nikogo z tutaj obecnych nie muszę przekonywać, że współpraca między nauką, przemysłem i armią jest czymś, co przynosi coraz większe efekty. Nasze Centrum jest interdyscyplinarne i mamy gotowe rozwiązania, które są praktycznie możliwe do wykorzystania w ciągu najbliższych kilku miesięcy – powiedział Mariusz Wielec, dyrektor CEZAMAT PW.

Podczas sesji zaprezentowano osiągnięcia z zakresu drukowanej elektroniki noszonej, fotoniki i optyki oraz możliwości komercyjnego wykonywania struktur wielkopowierzchniowych w technikach elektrografii i litografii laserowej.

Druga część konferencji obejmowała prezentacje przedsiębiorstw i uczelni związanych z obronnością oraz panel dyskusyjny „Wyzwania dla współpracy przemysłu i nauki”, w którym udział wzięli: Tomasz Bujak, Prezes Zarządu TELBUD S.A., Mirosław Iwaćkowski, Pełnomocnik Zarządu CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o., Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Mechanicznych WUZETEM S.A. oraz dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podczas konferencji można było obejrzeć również ekspozycję technologii opracowanych przez zespoły Politechniki Warszawskiej.

Skip to content