Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

8 sierpnia 2017

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

  • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
  • odpowiedzi z dnia 4.09.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz
  • modyfikacja SIWZ z dnia 4.09.02017 r.: zobacz
  • wzór umowy – po modyfikacji SIWZ: zobacz
  • informacja z otwarcia ofert: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1-3, 6: zobacz
  • zawiadomienie o unieważnieniu części 4-5 postępowania: zobacz
Skip to content