Mgr inż. Mateusz Słowikowski otrzymał stopień naukowy doktora

21 lutego 2023

21 lutego 2023 roku Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne nadała Mateuszowi Słowikowskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Dr. inż. Mateusz Słowikowski obronił z wyróżnieniem rozprawę pt. „Zintegrowane interrogatory fotoniczne do zastosowań w światłowodowych systemach czujnikowych”.

Przedmiotem rozprawy było zaprojektowanie i  zbadanie właściwości interrogatorów przeznaczonych do pracy z sieciami siatek Bragga i wytworzonych z wykorzystaniem generycznej technologii fotoniki scalonej. W ramach pracy przeprowadzono pełny cykl prototypowania układów fotoniki scalonej dla platformy fosforku indu, obejmujący wytworzenie i charakteryzację optyczną, packaging oraz badania w demonstratorze systemu pomiarowego. Równolegle przeprowadzono prace projektowo-technologiczne nad nową platformą technologiczną azotku krzemu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW.

Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych prac jest opracowanie układu 36-kanałowego interrogatora siatek braggowskich na bazie fotonicznego układu scalonego. Kluczowym obszarem zastosowań przygotowanego urządzenia jest monitoring pacjentów poddawanych badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego.

Skip to content