Rozwijamy Klaster Nowych Technologii Medycznych

24 lutego 2023

Do Klastra NTMed dołączył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Umowę w tej sprawie podpisali prof. Mariusz Malinowski, Prorektor PW ds. Nauki oraz prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor WUM-u ds. Nauki i Transferu Technologii.

Klaster Nowych Technologii Medycznych łączy przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne oraz inne podmioty działające w obszarze medycyny i farmacji. Działa od grudnia 2022 roku. Wówczas Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zawarło umowy z 15 podmiotami zajmującymi się wyrobami medycznymi, farmacją i biotechnologią.

Celem Klastra jest wspieranie transferu technologii w branżach związanych z ochroną zdrowia. Przedsięwzięcie ma umożliwiać jeszcze dynamiczniejszy rozwój innowacyjnych rozwiązań, bardziej efektywną współpracę członków i lepsze wykorzystanie ich potencjału.

Dołączenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do inicjatywy pozwala stawiać przed klasterem NTMed nowe ambitne cele. To także kolejny krok w zacieśnianiu współpracy między Politechniką Warszawską a WUM-em – w styczniu 2023 roku Rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie o wspólnych działaniach naukowych.

Źródło: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rozwijamy-Klaster-Nowych-Technologii-Medycznych

 

Skip to content