mgr inż. Aleksander Gryciuk

Starszy referent inżynieryjno-techniczny

Biografia

Z CEZAMAT związany jest od 2021 r., początkowo w sekcji zamówień publicznych, a następnie w dziale Biotechnologii Medycznej. W 2021 r. otrzymał stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów. Z wynikiem celującym ukończył Politechnikę Warszawską w 2022 roku na kierunku Biotechnologia uzyskując tytuł mgr inż. Od 2022 r. realizuje badania naukowe z zakresu inżynierii genetycznej i wirusologii w dziale Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki. W CEZAMAT realizuje również doktorat związany z zastosowania adenowirusów w terapii onkolitycznej.

Obszar badań

  • zastosowanie wirusów w terapiach klinicznych
  • profilowanie leków
  • badania odpowiedzi immunologicznej
  • inżynieria genetyczna

Wybrane publikacje

  1. Staniszewska M., Kuryk Ł., Gryciuk A., Kawalec J., Rogalska M., Baran J., Kowalkowska A.; „The antifungal action mode of n-phenacyldibromobenzimidazoles”; Molecules, 2021, DOI: 10.3390/molecules26185463
  2. Staniszewska M., Kuryk Ł., Gryciuk A., Kawalec J., Rogalska M., Baran J., Łukowska-Chojnacka E., Kowalkowska A.; „In vitro anti-Candida activity and action mode of benzoxazole derivatives”; Molecules; 2021; DOI: 10.3390/molecules26165008
Skip to content