dr inż. Kamil Żukowski

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia chemiczna. W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych za rozprawę pt. „Badania kwasów boronowych jako syntetycznych receptorów molekularnych cukrów prostych w miniaturowych systemach przepływowych”. Od 2010 r. zatrudniony na Politechnice Warszawskiej, początkowo jako samodzielny chemik na Wydziale Chemicznym. Obecnie związany z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii "CEZAMAT" jako pracownik badawczy (od 2017 r.). Posiada wykształcenie i umiejętności w dziedzinie chemii analitycznej, mikrofluidyce oraz projektowaniu i wytwarzaniu miniaturowych urządzeń diagnostycznych.

Współautor 28 publikacji naukowych (HI=8), a także licznych doniesień i prezentacji na uznanych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody zespołowej I oraz II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2011-2012 oraz 2013-2014. Współautor 11 wynalazków w dziedzinie mikrosystemów przepływowych. Kluczowy wykonawca wielu (ponad 10) projektów badawczych (NCN, NCBiR, FNP, MNiSW, IDUB) w zakresie syntezy chemicznej, chemii analitycznej oraz diagnostyki medycznej i technologii mikroprzepływowych.

Obszary badań

 • Opracowywanie nowych komponentów systemów mikroprzepływowych (mikrozawory, mikropompy, mikrodozowniki, mikroreaktory)
 • Opracowywanie nowych technologii wytwarzania mikrourządzeń przepływowych
 • Badania mechaniki mikropłynów
 • Opracowywanie i rozwijanie systemów mikroprzepływowych dla chemii analitycznej, diagnostyki medycznej i ochrony środowiska
 • Opracowywanie prototypów miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych
 • Opracowywanie linii pilotażowej do wytwarzania mikrosystemów diagnostycznych i analitycznych
 • Automatyzacja mikrourządzeń przepływowych (uczenie maszynowe, przewidywanie procesów i ich optymalizacja w oparciu o opracowane modele mikropłynów)
 • Mikrourządzenia do monitorowania stanu środowiska (powietrza oraz cieków wodnych) zgodne z koncepcją Internetu Rzeczy

Wybrane publikacje

 • Sokołowska P., Żukowski K., Janikiewicz J. [i in.]:., Islet-on-a-chip: Biomimetic micropillar-based microfluidic system for three-dimensional pancreatic islet cell culture, w: Biosensors & Bioelectronics, vol. 183, 113215, 2021.
 • Sokołowska P., Żukowski K., Lasocka I. [i in.]: Human mesenchymal stem cell (hMSC) differentiation towards cardiac cells using a new microbioanalytical method, w: Analyst, vol. 145, 2020, ss. 3017-3028.
 • Tokarska K., Lamch Ł., Piechota B., Żukowski K. [i in.]: Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, vol. 211, 111981, 2020.
 • Żuchowska A., Buta A., Dabrowski B. [i in.]: 3D and 2D cell models in a novel microfluidic tool for evaluation of highly chemically and microbiologically pure graphene oxide (GO) as an effective drug carrier, w: Sensors and Actuators B - Chemical, vol. 302, 2020.
 • Tomecka E., Żukowski K., Jastrzębska E. [i in.]: Microsystem with micropillar array for three- (gel-embaded) and two-dimensional cardiac cell culture, w: Sensors and Actuators B - Chemical, vol. 254, 2018, ss. 973-983
 • Żuchowska A., Jastrzębska E., Żukowski K. [i in.]: A549 and MRC-5 cell aggregation in a microfluidic Lab-on-a-chip system, w: Biomicrofluidics, vol. 11, nr 2, 2017, ss.024110_1-02410_13.

Patenty / inne osiągnięcia

 • 2020: Wynalazek, P.426611, Jastrzębska E., Żuchowska A., Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do oceny skuteczności procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych.
 • 2019: Wynalazek, P.424410: Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych.
 • 2016: Wynalazek, P.406270: Jastrzębska E., Rybicka N., Żukowski K., Mikrosystem do jednoczesnej analizy migracji komórek i oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznej.
 • 2017: Wynalazek, P.408215, Maciejewska K., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Żukowski K., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny.
 • 2013: Wynalazek, PL 215748, Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Weremczuk J., Iwaszko R., Jachowicz R. S., Wielokanałowy mikrozawór obrotowy.
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2011-2012
 • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014
Skip to content