dr inż. Magdalena Flont

Asystent

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (2015). Asystent badawczy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW. We wrześniu 2021 roku z wyróżnieniem obroniła tytuł doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne). Jest autorką 8 publikacji z listy JCR (indeks Hirscha = 6), jednego rozdziału w monografii naukowej, 2 patentów oraz wielu prac badawczych i wystąpień konferencyjnych. Laureatka czterech konkursów krajowych i międzynarodowych oraz stypendystka Naukowego Warszawskiego Konsorcjum Chemicznego (stypendium KNOW, 2016). W 2019 roku została laureatką stypendium naukowego przyznanego przez kanadyjską Fundację im. Czesława Rodkiewicza. Jest wykonawcą w kilku projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (OPUS, BiotechMED-2, BiotechMED-3).

Obszary badań

Tematyka jej badań związana jest z projektowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu badań in vitro z wykorzystaniem hodowli komórkowych 3D, projektowaniu mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz analizie komórek nowotworowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badania cytotoksyczności oraz efektywności terapeutycznej leków nowej generacji. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się także na analizie oraz symulacji w warunkach in vitro procesów związanych z tworzeniem się przerzutów nowotworowych. Jednym z celów badawczych jest opracowywanie nowych modeli komórkowych i tkankowych, naśladujących interakcje międzykomórkowe in vivo (mikrosystemy przepływowe typu Body-on-a-chip).

Wybrane publikacje

  1. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Brzozka Z., 2020, Synergistic effect of the combination therapy on ovarian cancer cells under microfluidic conditions, Anal Chim Acta, 1100, 138-148.
  2. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Brzozka Z., 2020, A multilayered cancer-on-a-chip model to analyze the effectiveness of new-generation photosensitizers, Analyst, 2020, 145, 6937-6947.
  3. Lamch Ł, Pucek A., Kulbacka J., Chudy M., Jastrzębska E., Tokarska K., Bułka M., Brzózka Z., K.A. Wilk, 2018, Recent progress in the engineering of multifunctional colloidal nanoparticles for enhanced photodynamic therapy and bioimaging, Adv Colloid Interface Sci., 261, 62-81.
  4. Jastrzebska E., Zuchowska A., Flis S., Sokolowska P., Bulka M., Dybko A., Brzozka Z., 2018, Biological characterization of the modified poly(dimethylsiloxane) surfaces based on cell attachment and toxicity assays, Biomicrofluidics, 12, 044105.
  5. Bułka M., Jastrzębska E., Bazylińska U., Dybko A., Chudy M., Wilk K.A., Brzózka Z., 2018, A microfluidic system to evaluate the effectiveness of new-generation drugs in combination therapy on ovarian cancer, 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2018, 3, 1452-1454.
  6. Bułka M., Jastrzębska E., Bazylińska U., Dybko A., Chudy M., Wilk K.A., Brzózka Z., 2020, Cyto- And photocytotoxicity of nanophotosensitizers on a 3D multilayer ovarian cell culture in a microfluidic system, 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2017, 1001-1002.
  7. Chudy M., Tokarska K., Jastrzębska E., Bułka M., Drozdek S., Lamch Ł., Wilk K., Brzózka Z., 2017, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, Biosens Bioelectron., 101, 37-51.

Patenty

  1. Bułka M., Jastrzębska E., Żukowski K., Dybko A., Brzózka Z., 2018, Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych, Pat.237494
  2. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Mackiewicz Z., Brzózka Z., 2018, Mikrosystem przepływowy do trójwymiarowej hodowli komórek, nr zgłoszenia: P.427667
Skip to content