dr inż. Michał Struzik

Adiunkt badawczy
Kierownik Działu Magazynowania i Konwersji Energii

Biografia

Absolwent Wydziału Fizyki PW. W 2012 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Fizyki PW, dotyczącą strukturalnych uwarunkowań transportu jonowego w związkach o strukturze fluorytu. W latach 2012-2014 pracował jako adiunkt w Instytucie Energetyki, zajmując się tematyką ceramicznych membran do separacji gazów oraz tematyką stosów stało-tlenkowych ogniw paliwowych. W latach 2014-2017 pracował jako post-doc w ETH Zurich, zajmując się rozwojem ogniw litowych w technologii ciała stałego oraz potencjometrycznych czujników gazowych, z wykorzystaniem technik cienkowarstwowych. W 2017 roku pracował na MIT w Cambridge, kontynuując badania nad nowymi technologiami magazynowania i konwersji energii. Od 2018 roku pracuje na Politechnice Warszawskiej jako adiunkt. Związany z CEZAMAT od 2021.

Obszary badań

  • Nowe materiały tlenkowe do zastosowań w elektrochemii
  • Badanie właściwości elektrycznych i strukturalnych nowych materiałów tlenkowych
  • Zastosowania technologii cienkowarstwowych (PLD)

Wybrane publikacje

  • M. Marzantowicz, M. Struzik, rozdział “Overview of Polymer and Solid Electrolytes: Towards All-Solid-State Batteries” in “Designing Electrolytes for Lithium-Ion and Post-Lithium Batteries”, Wieczorek Władysław, Płocharski Janusz (eds.), 2021, ISBN 9789814877169
  • R. Pfenninger, M. Struzik, I. Garbayo, E. Stilp, J.L.M. Rupp, A low ride on processing temperature for fast lithium conduction in garnet solid-state battery films, Nature Energy volume 4, pages 475–483 (2019)
  • M. Struzik, I. Garbayo, R. Pfenninger, J.L.M. Rupp, Simple and Efficient Carbon Dioxide Sensing of Li7La3Zr2O12 for Environmental Monitoring, Advanced Materials, 2018, vol. 30, Article number:1804098
  • I. Garbayo, M. Struzik, W.J. Bowman, R. Pfenninger, E. Stilp, J.L.M. Rupp, Glass-Type Polyamorphism in Li-Garnet Thin Film Solid State Battery Conductors, w druku, Advanced Energy Materials (2017)
  • M. Struzik, M. Malys, M. Krynski, M. Wojcik, J.R. Dygas, W. Wrobel, F. Krok, I. Abrahams, Structural and electrical behaviour in Bi14YO22.5, RSC Advances, 5, 83471 (2015)
Skip to content