Nauka dla społeczeństwa

Program

Przedmiotem programu Nauka dla społeczeństwa jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Projekt

Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Opis

Projekt CEZAMAT HUB zakłada:

  • Poprawę efektywności współpracy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT z otoczeniem gospodarczym.
  • Wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • Centrum, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji w przypadku dużych infrastruktur badawczych w obszarach mikroelektroniki, fotoniki i bionanotechnologii.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką poprzez elementy informacyjne i promocyjne.

Realizację projektu zaplanowano na 2 lata. Zaproponowane działania obejmują stworzenie punktu kompleksowej obsługi klienta (zgodnie z konceptem one-stop shop) oraz zaplecza analityczno-eksperckiego dla obszarów badawczych Centrum. Poza zatrudnieniem osoby o kompetencjach związanych z transferem wiedzy i technologii oraz dwóch analityków ds. technologii projekt zakłada możliwość zlecania raportów analitycznych wspierających pracę tego punktu. Na poziomie kraju, w celu pozyskiwania nowych partnerów oraz podtrzymania współpracy z dotychczasowymi partnerami, zaplanowano organizację 2 konferencji oraz min. 4 warsztatów dla biznesów w siedzibie CEZAMATu. Wydarzenia te mają zapewnić obecnym oraz potencjalnym partnerom możliwość spotykania się z zespołami badawczymi Centrum, prowadzenia rozmów służących wymianie doświadczeń, przedstawiania swoich potrzeb oraz omawiania potencjalnych wspólnych przedsięwzięć. Ekspansja zagraniczna Centrum ma być wspierana poprzez udział w min. 6 wizytach studyjnych do ośrodków będących odpowiednikami CEZAMATu w Europie, min. 4 gremiach tematycznych oraz min. 2 wystawach targowych. Projekt koncentruje się głównie na ośrodkach europejskich, ponieważ taka współpraca ma umożliwić udział Centrum w projektach Programu Horyzont Europa.

Finansowanie

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wykonawca

Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr projektu

NdS/537039/2021/2021

Wartość projektu

Dofinansowanie: 1 999 413 zł

Całkowita wartość: 1 999 413 zł

 

Skip to content